დღე: ნოემბერი 18, 2021

“კვებითი აშლილობა გახლავთ ერთერთი სახე ფსიქიკური აშლილობის” – ფსიქიატრი

“კვებითი აშლილობა გახლავთ ერთერთი სახე ფსიქიკური აშლილობის” – ფსიქიატრი

რა არის კვებითი აშლილობა, რა არის მისი გამომწვევი მიზეზები და როგორ არის შესაძლებელი მისი მართვა - ეს საკითხი საკმაოდ აქტუალური ...

არ გამოტოვოთ

შემოთავაზებულები